کالکتر کش یک اینترنشنال 2020 - 1 The International 2020 Collector's Cache


ست‌های ترژر یک کالکتر کش ایونت اینترنشنال 2020. این ست‌ها فقط به صورت گیفتی و محدود موجود هستند.