کالکتر کش دو اینترنشنال 2019 - Collector's Cache 2 2019


ست‌های ترژر یک کالکتر کش ایونت اینترنشنال 2019. این ست‌ها فقط به صورت گیفتی و محدود موجود هستند.