قوانین مربوط به واریز و برداشت وجه

  • قوانین مربوط به واریز و برداشت وجه:
    • شما متعهد می‌شوید که با اطلاعات شخصی خود در سایت ثبت‌نام کرده اید، در صورتی که از اطلاعات شخصی نفر دیگری استفاده کنید اکانت شما از دسترس خارج و مراتب به مراجع مربوطه اطلاع داده می‌شود.
    • شما متعهد می‌شوید که واریز وجه را با کارت بانکی خود انجام دهید. به عبارت دیگر کارت بانکی باید به نام شخص سازنده حساب باشد.
    • واریز وجه بعد از انجام فرایند‌های مربوط به خرید یا فروش بین 1 الی 3 روز کاری به حساب معرفی شده توسط خریدار/ فروشنده واریز می‌شود.