خرید کالکتر کش دو اینترنشنال 2020 - 2 The International 2020 Collector's Cache


ست‌های طراحی شده برای ترژر دوم اینترنشنال 2020. ست‌ها به صورت گیفتی فروخته می‌شوند.

در این قسمت می‌توانید اگهی های مربوط به ست‌های کالکترکش اینترنشنال 2020 را مشاهده کنید. ارسال ست‌ها به صورت 30 روزه هستند. البته به دلیل مسائل و زمان‌بر بودن هماهنگی ممکن است ارسال ست‌ها تا 45 روز هم به طول بیانجامد. قیمت ست‌های کالکتر کش براساس قیمت جهانی و قیمت دلار روز تغییر می‌کند.