کالکتر کش یک اینترنشنال 2019 - Collector's Cache 2019


ست‌های ترژر کالکتر کش اینترنشنال 2019. این ست‌ها فقط به صورت گیفتی و محدود موجود هستند.