آرکینا - ARCANA


آرکینا‌ها یکی از آیتم‌های بسیار با کیفیت دوتا 2 هستند. این آیتم‌ها محدود هستند و برای برخی از هیرو‌ها ارائه شده اند. قیمت پایه هر آرکینا ( ارکانا Arcana) در فروشگاه رسمی بازی 30 دلار است اما با گذشت زمان اکثر این ایتم‌ها به زیر 25 دلار رسیده اند.