Chaos Arena - جمعه ۱۵ دی


  • {{value}}
قبل از شروع فرایند ثبت نام و خرید حتما در سایت faceit.com ثبت نام کنید و نام تیم خود را مشخص کنید.
بالاترین رنک موجود در تیم را وارد کنید.
بالاترین رنک تیم (اجباری) را بنویسید. بالاترین رنک تیم (اجباری) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نام تیم در سایت faceit.com (اجباری) را بنویسید. نام تیم در سایت faceit.com (اجباری) را کوچک‌تر از 300 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی (اجباری) را بنویسید. نام و نام خانوادگی (اجباری) را کوچک‌تر از 200 حرف بنویسید.
شماره موبایل (اجباری) را بنویسید. شماره موبایل (اجباری) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آیدی تلگرام نماینده تیم (اجباری) را بنویسید. آیدی تلگرام نماینده تیم (اجباری) را کوچک‌تر از 200 حرف بنویسید.

لینک مربوط به صفحه تیم در سایت (اجباری) را بنویسید. لینک مربوط به صفحه تیم در سایت (اجباری) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
نام و لینک پروفایل نماینده تیم در سایت (اجباری) را بنویسید. نام و لینک پروفایل نماینده تیم در سایت (اجباری) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
توضیحات اضافی را بنویسید. توضیحات اضافی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات اضافی را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...

تورنمنت برای شرکت تمامی تیم‌ها آزاد است. هر تیم باید نماینده خود  را انتخاب کند و نماینده تیم هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. نماینده تیم باید اطلاعات لیست شده زیر را در هنگام ثبت‌نام به ادمین مسابقات ارائه دهد.

رنک تیم‌ها توسط ادمین مسابقات بررسی می‌شود. براکت مسابقات بر اساس رنک تیم‌ها چیده می‌شود و تیم‌های قوی تر باهم انداخته می‌شوند. موارد مشکوک به اسمورف را می‌توان به ادمین مسابقات اطلاع داد.

توضیحات مسابقات:
بازی‌به صورت براکت حذفی دوگانه و بهترین از یک بازی ب.ا.1 (Bo1) هستند و فینال به صورت ب.ا.3 (Bo3) است. ورودی هر نفر ۱۵۰ هزار تومان است.


  • ظرفیت:

۱۶ تیم

  • اخرین مهلت ثبت نام:

تا پنجشنبه ۱۴ دی

  • برگزاری مسابقات:

جمعه ۱۵ دی ساعت ۱۱:۳۰

  • جایزه مسابقات:

10,000,000 تومان

  • ورودی هر تیم

۷۵۰ هزار تومان ( به عبارتی هر نفر ۱۵۰ هزار تومان)