فرم فروش اکانت شما در سایت


  • {{value}}

اطلاعات هویتی صاحب اکانت:
* نام و نام خانوادگی را بنویسید. * نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

نام و نام خانوادگی باید منطبق با اطلاعات هویتی شما باشد.

* کد ملی را بنویسید. * کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. * کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.

شماره کارت ملی شما باید با اطلاعات وارد شده منطبق باشد.

* شماره موبایل را بنویسید. * شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

برای هماهنگی در ارسال ست و پول نیاز است.

آیدی تلگرام را بنویسید. آیدی تلگرام را کوچک‌تر از 60 حرف بنویسید.

اطلاعات مالی فروشنده:
* شماره کارت بانکی را بنویسید. * شماره کارت بانکی را کوچک‌تر از 16 حرف بنویسید.

- شماره کارت بانکی باید به نام صاحب شماره ملی وارد شده باشد. در صورت مغایرت انتقال وجه تا رفع مشکل به حالت تعلیق در خواهد آمد.
- بدون خط تیره وارد کنید. برای مثال: 6037997188776622


اطلاعات مربوط به فروش اکانت:
*فرند آیدی اکانت را بنویسید. *فرند آیدی اکانت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

*عددی که در قسمت Add Friends برای شما نمایش داده می‌شود.

*نام اکانت را بنویسید. *نام اکانت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
لینک پروفایل (اختیاری) را بنویسید. لینک پروفایل (اختیاری) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
*مقدار موجودی ولت اکانت را بنویسید. *مقدار موجودی ولت اکانت را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. *مقدار موجودی ولت اکانت را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
*کشور انتخابی اکانت (Region) را بنویسید. *کشور انتخابی اکانت (Region) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

اطلاعات مربوط به رنک اکانت
رنک اکانت عددی (MMR) را بنویسید. رنک اکانت عددی (MMR) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید. رنک اکانت عددی (MMR) را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 4000
مدال اکانت (اختیاری) را بنویسید. مدال اکانت (اختیاری) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

اطلاعات مربوط به بتل‌پس‌های اکانت. در صورتی که بتل‌پس مورد نظر را خریداری نکرده‌اید مقدار صفر را قرار دهید.
TI6 را بنویسید. TI6 را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. TI6 را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 1000
TI7 را بنویسید. TI7 را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. TI7 را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
TI8 را بنویسید. TI8 را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. TI8 را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
TI9 را بنویسید. TI9 را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. TI9 را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
TI10 را بنویسید. TI10 را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. TI10 را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
Nemestice 2021 را بنویسید. Nemestice 2021 را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. Nemestice 2021 را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
Aghanim 2021 را بنویسید. Aghanim 2021 را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. Aghanim 2021 را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000
توضیحات اضافی (اختیاری) را بنویسید. توضیحات اضافی (اختیاری) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات اضافی (اختیاری) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

اگر توضیحات اضافی در مورد اکانت دارید، ست‌های اضافه، وضعیت دوتا پلاس و غیره در این قسمت بنویسید.

عکس از پروفایل اکانت (اختیاری) را انتخاب کنید.

عکس از صفحه پروفایل اکانت شما

عکس از اکانت شما (اختیاری) را انتخاب کنید.

در صورت نیاز می‌توانید چند عکس را در قالب یک فایل فشرده ارسال کنید.

قیمت مورد نظر شما (تومان) را بنویسید. قیمت مورد نظر شما (تومان) را کوچک‌تر از 20 حرف بنویسید. قیمت مورد نظر شما (تومان) را به صورت عدد صحیح و بدون هیچ حرف اضافه ای بنویسید. مانند: 90000

کمی صبر کنید...


  1. برای تایید درخواست درج آگهی در سایت لازم است اطلاعات به صورت کامل تکمیل شده باشند. 
  2. درخواست شما تا حداکثر 36 ساعت بررسی و پیگیری می‌شود.
  3. اطلاعات ستاره دار (*) باید حتما وارد شوند.